Taxes del curs 2019-20

* Per al curs 2019-20 es mantenen vigents les taxes del curs acadèmic 2014-15.

NOTA: No hem desenvolupat en el full de taxes tota la combinatòria possible de preus amb descomptes per a no elaborar un document massa dens i complex. Els haureu d’aplicar vosaltres mateixos segons les activitats triades per al nou curs o consultar a secretaria.