Equips de treball de l'escola

Equip directiu:

L'equip directiu s'encarrega de la gestió de la part acadèmica de l'Escola: 

 • Directora: Blanca Soler
 • Cap d'estudis: Miquel Gonzàlez
 • Secretària acadèmica: Marina Culubret

Equip administratiu:

De la gestió administrativa de l'escola se n'encarreguen: 

 • Secretària administrativa: Cristina Rubio
 • Gerent: Marcel Ferrer

Professorat:

Si voleu conèixer el professorat de l'escola, cliqueu en aquest enllaç: PROFESSORAT

Junta de l'associació:

L'Associació és l'entitat sense ànim de lucre que s'encarrega de gestionar el servei de l'Escola de Música i també de l'organització i coordinació de tallers, cursos, concerts i altres activitats extra-acadèmiques: 

 • President: Sixte Ruiz
 • Tresorer: Marcel Ferrer
 • Secretària: Mireia Ruiz
 • Vocals: Marina Culubret, Pepi Gonzàlez, Blanca Soler, Adela Bordanova, Xavier Olivé i Diego Talavera

Consell escolar:

El consell escolar està format per representants de pares, mares, alumnes, professorat i personal administratiu de l'Escola:

 • Presidenta: Blanca Soler
 • Secretària: Marina Culubret
 • Cap d'estudis: Miquel Gonzàlez
 • Representants dels professors: Mireia Ruiz, Magdalena Campasol, Gemma Ruiz                 
 • Representats dels pares/mares: Adela Bordanova, Imma Reinoso, Imma Lizondo
 • Representants dels alumnes: Julita Mollfulleda
 • Representants de l'Associació: Sixte Ruiz Marcel Ferrer
 • Representant PAS: Cristina Rubio
 • Regidora de l'Ajuntament: Marta Prades Ferré