MATRÍCULES CURS 2019-20

La matrícula a l'Escola de Música s'obre en 2 períodes: 

  • Del 6 al 19 de maig: reserva de plaça per als alumnes que ja són a l'escola.
  • A partir del 20 de maig: matrícula per a alumnes nous.
  • De l'1 al 10 de setembre, totes les assignatures en les quals quedin places vacants.

També s'admetran matrícules durant l'any sempre i quan hi hagi places vacants en l'assignatura que es demani. (Si necessiteu qualsevol aclariment, podeu contactar amb nosaltres per mail a l'adreça secretaria@emarenys.org o trucar al telèfon 93.795.72.64).


Enllaços per formalitzar la matrícula:


Altres informacions: