Música per a adults

 

A qui està adreçat?

A tots els alumnes majors de 18 anys, sense límit d'edat i que tinguin ganes de fer música i passar-ho bé.

 

 

Cal tenir una formació prèvia?

Per accedir a l'escola no cal tenir una formació prèvia. Si ja s'han cursat estudis musicals, els professors us escoltaran i ubicaran en el nivell que us pertoqui. 


Itinerari per a adults

L'itinerari musical que oferim als adults és molt ampli i flexible. Es poden cursar una o diverses assignatures combinades de la manera que es vulgui d'entre les següents:

  • Instrument
  • Conjunt/s instrumental/s
  • Conjunt vocal
  • Llenguatge musical per a adults
  • Cursos i tallers de l'associació.

Activitats

L'Escola vetlla perquè els adults també puguin participar activament en la vida musical de l'escola.

 

Oferim classes col·lectives a final de quadrimestre, els concerts i activitats dels diversos conjunts i també una trobada anual organitzada per l'ACEM per compartir la música amb alumnes adults d'altres escoles.