Els Petits Músics

A qui està adreçat?

A nens i nenes de 3 a 7 anys.

 

Quin és le seu objectiu?

L'objectiu és doble. D’una banda, crear un espai on els infants aprenguin a viure i gaudir de la música com una forma més d’expressió en la seva vida i, d’altra banda, assentar unes bases sòlides per a la continuació dels estudis musicals de llenguatge i instrument al nivell elemental. 

 


Què fem?

Quadre de distribució de les activitats:


Descripció de les activitats:

1. TALLER DE PM 3, 4, 5, 6 i 7:

El taller és l’eix vertebrador del treball musical dels 4 als 7 anys. És un espai setmanal dedicat a la sensibilització musical on es treballa la música des de tots els seus aspectes (percepció auditiva, anàlisi, lectura, interpretació, creació, etc.)

 

2. INSTRUMENT:

Als 3, 4 i 5 anys treballem l'instrument des de la percussió. 

A partir de 6 anys, amb la roda d'instuments, els nostres petits músics tenen l'oportunitat de conèixer de primera mà tots els instruments que imparteix l’escola.

Als 7 anys, ja poden escollir el seu instrument i fan un taller col·lectiu d'iniciació.

 

3. CANT CORAL: 

L'escola ofereix la Coral Els Boixets per a tots els nens que vulguin cantar.

 

4. ALTRES ACTIVITATS: 

Un dels avantatges de cursar els estudis musicals en una escola de música és que els alumnes estan immersos en el món musical que conformen totes les activitats de l’escola. Així, des de ben petits, tenen l’oportunitat d’oferir concerts, assistir a mostres i audicions d’altres alumnes, realitzar intercanvis musicals amb altres escoles i moltes altres activitats!

Com treballem?

Treballem a partir de 4 grans àrees, però mai de manera aïllada sinó ensenyant als alumnes a ser competents en tots els àmbits musicals des de la globalitat:

  • L’audició engloba totes les activitats d’escolta i percepció auditiva, ja siguin obres d’autor, cançons interpretades pels mateixos nens o concerts i mostres d’altres alumnes o professors de l’escola.
  • La cançó ens permet treballar obres relativament senzilles i fàcils de comprendre i alhora aprendre a utilitzar la veu, un treball imprescindible si volem que els nens aprenguin a conèixer-se millor a ells mateixos. Podríem dir que la veu és el nostre primer instrument i, si el coneixem bé, ens serà més fàcil aprendre a expressar-nos a través d'altres instruments.
  • L’expressió corporal (dansa, expressió gestual, mímica, representació, etc) és molt important per apropar l’infant a la música. Viure la música en el propi cos és el primer pas per poder-la sentir i, posteriorment, comprendre-la i saber-la compartir amb els altres.
  • La creació és l'espai on els alumnes poden ajuntar tots els elements que s’han anat treballant en les altres àrees i aprendre a fer música tot imaginant, jugant, inventant i experimentant amb el material sonor, els instruments, les formes i les textures musicals.

Finalment, cal dir que treballem el llenguatge musical gràcies a la confluència dels altres llenguatges que l’infant ja coneix: el corporal, el visual i el verbal.

El llenguatge corporal permet apropar els nens i nenes a la música d’una manera sensorial i activa; el llenguatge visual ens apropa a la representació material i concreta del món sonor, que és, per definició, abstracte. Finalment el llenguatge verbal ens ajuda a prendre consciència del que estem aprenent i fomenta la reflexió, l’anàlisi i l’intercanvi de punts de vista entre alumnes i professor, fet que enriqueix l’aprenentatge col·lectiu i el desenvolupament personal de cada alumne.


Què és la roda?

La Roda és una activitat adreçada als infants que cursen Petits Músics 6. És un espai on poder conèixer de primera mà tots els instruments que s'imparteixen a l'escola abans de decidir quin serà l'instrument que triarà cadascú a partir de PM 7.  

S'organitza en torns de 4 sessions per instrument i s'imparteix en grups reduïts (de 3 a 5 alumnes) fet que permet una atenció més personalitzada per part del professor. 

Alhora, és un espai per experimentar amb els sons, els timbres i les formes musicals, i una manera més de concretar i ampliar el treball que es duu a terme a l'àrea de taller. 

La roda també és també un inici de l'aprenentatge de la interpretació en un conjunt instrumental, on els nens i nenes aprenen a tocar en grup, a saber escoltar els altres, seguir les instruccions d'un director, etc. 

Finalment, i no menys important, la roda serveix als infants per aprendre a valorar i tenir cura d'un instrument que, tot i que en el cas de la roda pertany a l'escola, més endavant passarà a ser propi i una responsabilitat del seu dia a dia. 

L'aula a casa

Als Petits Músics ens agrada molt compartir les activitats que fem a classe. També ens agrada que sapigueu quines cançons o audicions estem treballant perquè les puguem cantar o escoltar en família. 

És per això que hem creat l'espai: 

Aquest espai és d'ús restringit a les famílies de Petits Músics. El professorat us informarà del contingut que vagi penjant durant el curs i us donarà la contrassenya per accedir-hi.