OFERTA D'ASSIGNATURES:

A l'escola podreu cursar 4 tipus d'assignatures: 

  • Instrument
  • Llenguatge musical
  • Conjunt instrumental o vocal
  • Altres cursos o tallers complementaris

Instrument

Consulteu la nostra oferta d'instruments i el professorat que els imparteix.

Conjunts i corals

L'escola ofereix una àmplia gamma de conjunts instrumentals i vocals. Podeu seguir la vida artística de cada formació en aquest enllaç.

Cursos i tallers

Des de l'Associació oferim una sèrie de tallers i cursos que podeu cursar fora l'itinerari curricular de l'escola.


Llenguatge musical

Assignatura per aprendre els fonaments del llenguatge musical. La programació està estructurada per edats (Petits Músics, nivell bàsic, nivell avançat i adults).