L'ESCOLA DE MÚSICA

L’Escola Municipal de Música Carles G. Vidiella d’Arenys de Mar (EMA) és una escola municipal de gestió indirecta, reconeguda per la Generalitat de Catalunya des del 1990.

 

A l'escola apostem per un projecte educatiu basat en la vivència i en el fet musical com a claus per a l’enriquiment humà i personal.

 

Un projecte que assumeix la música com a llenguatge i com a expressió artística fonamentals en la nostra cultura. L’objectiu és fer escola i aprendre, cantant, tocant, compartint i desenvolupant el coneixement i la tècnica de l'instrument escollit.


A l'EMA vetllem per obrir les portes a:

 • alumnes de totes les edats, fonamentalment nens des de la infantesa però amb cabuda també per a joves i adults.
 • alumnes amb tota mena d’interessos, amb una oferta docent prou àmplia per acollir opcions diverses i prou individualitzada perquè permeti a l’alumne desenvolupar les seves capacitats.
 • totes les músiques, sense refusar cap manifestació musical.
 • totes les economies, on ningú quedi exclòs per raons econòmiques.

QUI SOM?

L'Escola de Música està formada per 5 equips de persones que treballen pel seu bon funcionament des de diferents àmbits. 

1. Equip directiu:

L'equip directiu s'encarrega de la gestió de la part acadèmica de l'Escola: 

 • Directora: Blanca Soler
 • Cap d'estudis: Miquel Gonzàlez
 • Secretària acadèmica: Marina Culubret

3. Equip administratiu:

De la gestió administrativa de l'escola se n'encarreguen: 

 • Secretària administrativa: Cristina Rubio
 • Gerent: Marcel Ferrer

4. Professorat:

Si voleu conèixer el professorat de l'escola, cliqueu aquest enllaç: PROFESSORAT

2. Junta de l'associació:

L'Associació és l'entitat sense ànim de lucre que s'encarrega de gestionar el servei de l'Escola de Música i també de l'organització i coordinació de tallers, cursos, concerts i altres activitats extra-acadèmiques: 

 • Presidenta: Pepi Gonzàlez
 • Tresorer: Marcel Ferrer
 • Secretària: Marina Culubret
 • Vocals: Blanca Soler, Adela Bordanova, Miquel Gonzàlez i Diego Talavera

5. Consell escolar:

El consell escolar està format per representants de pares, mares, alumnes, professorat i personal administratiu de l'escola:

 • Presidenta: Blanca Soler
 • Secretària: Marina Culubret
 • Cap d'estudis: Miquel Gonzàlez
 • Representants dels professors: Gemma Ruiz, Neus Lloret, Cati Santos i Blai Masó.               
 • Representats dels pares/mares: Fabià Serra, Laura Campdepadrós.
 • Representants dels alumnes: Jaume Murgadas.
 • Representants de l'Associació: Pepi Gonzàlez i Marcel Ferrer.
 • Representant PAS: Cristina Rubio
 • Regidora de l'Ajuntament: Agustí Farré