Nivell avançat i música a mida

 

A qui està adreçat?

Els programes de nivell avançat i música a mida estan adreçats als alumnes de 13 a 18 anys. 

 

Cal tenir una formació prèvia?

Per accedir al nivell avançat cal haver cursat el nivell bàsic a l'escola o fer una prova per acreditar el nivell.

Per fer música a mida no cal una formació prèvia.

 


Nivell avançat

És la continuació de la formació de nivell bàsic que oferim als alumnes que vulguin seguir els seus estudis amb més aprofundient. Cal cursar obligatòriament:

  • Llenguatge musical i harmonia
  • Un o diversos conjunts (instrumentals o vocals)
  • Instrument principal
  • Instrument secundari optatiu

Música a mida

És un nivell obert a alumnes que volen seguir la seva formació després del nivell bàsic sense cursar llenguatge musical i harmonia o per a alumnes que s'incorporen a l'escola de música a partir dels 13 anys sense una formació prèvia.

Es recomana cursar instrument i un conjunt instrumental o vocal com a mínim però l'itinerari és flexible.