Nivell bàsic

A qui està adreçat?

El programa de nivell bàsic està adreçat a nens i nenes de 8 a 12 anys (3r de primària a 1r d'ESO).

 

Cal tenir una formació prèvia?

Es recomana començar la formació musical a Petits Músics però també es pot accedir a 1r de NB bàsic sense prèvis coneixements. Per accedir a partir de 2n, els professors us faran una petita prova per ubicar-vos en el nivell més adequat. 

 


PACK nivell bàsic

Per a una bona formació musical, l'Escola recomana cursar el "pack" de nivell bàsic, que consta de tres assignatures:

  • Taller de llenguatge musical 
  • Un o diversos conjunts (instrumentals o vocals)
  • Instrument principal

Podeu consultar amb més detall tota l'oferta educativa en l'apartat OFERTA D'ASSIGNATURES.

Taller de llenguatge

Us adjuntem els continguts del taller de llenguatge musical que treballem a cada curs pels que hi estigueu interessats: 

 

CONTINGUTS GENERALS DE NIVELL BÀSIC