PROTOCOL EN CAS DE CONFINAMENT

La comunicació:

L’heu de fer  enviant un mail al correu general de l’escola (secretaria@emarenys.org) perquè tot seguit derivi a la direcció i als professors corresponents. 

Cada matí obrim aquest correu per controlar els missatges rebuts. A més a més, si teniu el contacte dels vostres professors, també podeu informar-los directament. 


Alumnes de taller de Petits Músics (3 a 7 anys):

SI ÉS L'ALUMNE QUI ESTÀ CONFINAT, en aquest cas, us enviarem un mail amb un petit resum de què hem fet, en format variable segons l’activitat (material que haguem utilitzat, fitxes, indicacions o propostes relacionades amb el KIT musical que tots teniu a casa, o bé també adjunt una gravació de vídeo* puntual i concreta d'un moment de la classe presencial, per il·lustrar millor el que hem fet a l’aula. El mateix professor us comentarà què podeu fer en rebre’l.

 

* Aquest vídeo no té el caràcter de reportatge ni mostra-concert, és una eina simplement de treball amb l’objectiu d’apropar  a casa un exercici concret.

 

SI ÉS EL PROFESSOR QUI ESTÀ CONFINAT, sempre que no estigui de baixa, ens posarem en contacte amb vosaltres i us proposarem una classe online de grup a la mateixa hora que es faria el taller a l'escola. En aquest cas, serà necessària la presència a la videoconferència d'un adult acompanyant. Aquesta classe serà gravada per a aquelles famílies que justificadament no es puguin connectar al taller online.


Alumnes de taller de Nivell bàsic i Nivell avançat (8 a 15 anys):

SI ÉS L'ALUMNE QUI ESTÀ CONFINAT, com que hem engegat el curs, activant expressament l’Aula Virtual Música i ara ja teniu tots el llibre a casa i el vostre espai d’usuari en aquesta plataforma, això ens permetrà fer un treball de continuïtat i seguiment dins i fora l’aula. Si es dóna el cas de confinament, rebreu un mail amb les indicacions de quines unitats i exercicis podeu fer de l’aula virtual i/o també altres propostes o material (fitxes, vídeos d’exemples concrets) que us pugui fer arribar el professor.

 

SI ÉS EL PROFESSOR QUI ESTÀ CONFINAT, sempre que no estigui de baixa, ens posarem en contacte amb vosaltres i us proposarem una classe online de grup a la mateixa hora que es faria el taller a l'escola. Aquesta classe serà gravada per a aquelles famílies que justificadament no es puguin connectar al taller online.

 

SI ÉS TOT EL GRUP QUI ESTÀ CONFINAT, es farà la classe on-line en el mateix horari que es faria a l'escola. Rebreu un enllaç per part del professor per poder-vos connectar a l'hora acordada. 


Alumnes d'instrument de tots els nivells:

TANT SI ÉS L'ALUMNE QUI ESTÀ CONFINAT COM EL PROFESSOR, es farà la classe d'instrument on-line, en el mateix horari de la classe habitual d'instrument. Rebreu un enllaç per part del professor per poder-vos connectar a l'hora acordada.