Taxes del curs 2023-24

* Per al curs 2023-24 es mantenen vigents les taxes del curs acadèmic 2014-15.