Taxes del curs 2024-25

* Per al curs 2024-25 es mantenen vigents les taxes del curs acadèmic 2014-15.